Pozew zbiorowy polskiej gastronomii

Pozew zbiorowy polskiej gastronomii

8 listopada 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie został złożony Pozew zbiorowy Nr 1 dotyczący ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone branży gastronomicznej w latach 2020/2021.

Pozew dotyczy niezgodnego z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19. Oświadczenia do niego złożyło prawie 280 podmiotów gospodarczych, prowadzących w sumie 385 lokali gastronomicznych. Łączne szkody tych wszystkich przedsiębiorców szacowane są na ponad 200 milionów złotych. Na dniach do pozwu swoje oświadczenia dołączą kolejne firmy, których dokumenty są w tym momencie procedowane przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej. Poszkodowani przedsiębiorcy nadal mogą dołączać swoje oświadczenia do pozwu, korzystając z pośrednictwa IGGP.

Od razu po złożeniu pozwu zbiorowego, w kancelarii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, zostały złożone dokumenty potwierdzające nieprawidłowości działań PFR-u przy udzielaniu subwencji pomocowych dla branży gastronomicznej w 2021 r. Przekazane dokumentacje działań IGGP i jej członków mają pomóc w kontroli PFR-u oraz innych instytucji państwowych. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej od samego początku publikowała na swoich kanałach społecznościowych komunikaty nawołujące przedsiębiorców pokrzywdzonych przez PFR do zgłaszania się w celu sprawdzenia prawidłowości odrzucenia ich wniosków. Pomoc z Subwencji PFR 2.0 otrzymało jedynie 15,5 tysiąca firm, a zarejestrowanych do marca 2021 roku było aż 76 tysięcy punktów gastronomicznych.

Wszystkie dokumenty zostały złożone przez Zarząd IGGP, reprezentowany przez prezesa zarządu IGGP Jacka Czaudernę, Dorotę Rydygier - wiceprezes zarządu IGGP oraz głównego powoda pozwu zbiorowego, a także przez Sławomira Grzyba, sekretarza generalnego IGGP w obecności adwokata Jacka Dubois z Kancelarii Dubois i Współnicy.

Obecnie NIK prowadzi kontrole w instytucjach państwowych, odpowiedzialnych za pomoc przedsiębiorcom.