Czy firmy będą sprawdzały czy pracownicy i klienci są zaszczepieni?

Czy firmy będą sprawdzały czy pracownicy i klienci są zaszczepieni?

Jest wstępny projekt, który ma umożliwić pracodawcy sprawdzenie, czy pracownicy są zaszczepieni.  Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że trwają prace nad konceptem, który ułatwi sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepiony.

Ma do tego służyć specjalna mobilna aplikacja udostępniona przez Centrum e-Zdrowia lub zaświadczenia na których będzie widniał wizerunek posiadacza zaświadczenia. Rząd ma się tym zając na początku września.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że nie chodzi o zwalnianie pracowników niezaszczepionych ale o to, by taki pracownik nie miał kontaktu z klientami i by mógł być oddelegowany do innych zajęć lub jeżeli jest taka możliwość pracownik mógł pracować z domu. W ostateczności pracodawca będzie mógł wysłać takiego pracownika na bezpłatny urlop.   

Projekt ma być przygotowany na wzór francuski, aby także właściciele restauracji mogli weryfikować swoich gości na tych zaszczepionych i niezaszczepionych.