Minister zdrowia wprowadza nowe obostrzenia?

Minister zdrowia wprowadza nowe obostrzenia?

Na konferencji prasowej minister zdrowia - Adam Niedzielski wspomniał, że w tej chwili pracują nad regionalizacją obostrzeń uwzględniając liczbę zakażeń oraz liczbę zaszczepionych. Te elementy wpływają na transmisję przenoszenia wirusa dlatego w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę.

Strefy objęte obostrzeniami będą definiowane na poziomie powiatów. Będzie brany pod uwagę wskaźnik wyszczepień. Według statystyk na początku września liczba zakażeń wzrośnie do 300 dziennie, ale liczba ta z dnia na dzień będzie rosła ponieważ mamy do czynienie z wariantem delta, który zdecydowanie szybciej się rozprzestrzenia.

Koniec urlopu i powrót społeczeństwa do normalnych zajęć, czyli szkół zakładów pracy, spowoduje wzrost mobilności i interakcji społecznych, a tym samym zwiększonej transmisji koronawirusa. Dlatego szef resortu zdrowia cały czas kładzie duży nacisk na szczepienia, które ograniczają przenoszenie wirusa i mogą nas uchronić przed konsekwencjami zakażenia. Minister zdrowia przypomniał, że należy w dalszym ciągu stosować środki zapobiegające zakażeniom czyli nosić maseczki w przestrzeniach zamkniętych, zachować dystans społeczny, dezynfekować ręce. Jesteśmy teraz w takim momencie w którym dominuje wariant delta  - bardziej zakaźny od wariantu brytyjskiego.